Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných jurisdikcí
Protokoly o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí

14Schw 31Protokol o poddaných propuštěných do jiných jurisdikcí1837-1842Karton3
15Schw 29Protokol o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí1843-1845Karton3
16Schw 30Protokol o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí1846-1848Karton3