Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných jurisdikcí

Protokoly o přijatých poddaných z jiných jurisdikcí
Protokoly o propuštěných poddaných do jiných jurisdikcí