Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Protokoly povolení k vystěhování, učení, sňatku, službě, práci a pobytu

17Schw 22Protokol povolení k vystěhování do zahraničí1840-1849Karton3
18Schw 17Protokol povolení k učení1843-1849Karton3
19Schw 18Protokol povolení k sňatku1847-1850Karton3
20Schw 19Protokol povolení ke službě, práci a pobytu1843-1844Karton3
21Schw 20Protokol povolení ke službě, práci a pobytu1845-1847Karton3
22Schw 21Protokol povolení ke službě, práci a pobytu1848-1850Karton3