Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Soupis branců

23Soupis branců pro panství Kráný Les (odvodní okrsek 42)1830Karton3