Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)
Výpis z katastru

24Výpis z katastru - opis výpisu (1757) z katastru z roku 1718 učiněný v roce 1832(1718)1832Karton3