Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Vrchnostenská povolení (sňatek, pobyt, učení atp.)

Protokoly udělených vandrovních knížek
Protokoly o přijatých/propuštěných poddaných z/do jiných jurisdikcí
Protokoly povolení k vystěhování, učení, sňatku, službě, práci a pobytu
Soupis branců
Výpis z katastru
Parcelační protokol