Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Hlavní pozemkové knihy a knihy listin
Nakléřov, Telnice

37OS Chabařovice 176Pozemková kniha Nakléřov(1653)1679-1718Karton12
38OS Chabařovice 177Pozemková kniha Nakléřov, Telnice1675-1801Karton13
39OS Chabařovice 205Hlavní pozemková kniha Nakléřov, Telnice1791-1850Karton14
40OS Chabařovice 178Kniha listin Nakléřov, Telnice1801-1852Karton15