Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Knihy smluv a kvitancí

59OS Chabařovice 196Kniha soudních smluv a protokolů(1787)1788-1825Karton30
60OS Chabařovice 197Kniha kvitancí a smluv (zejména pronájmy a svatební smlouvy)1788-18271795-1816Karton30
61OS Chabařovice 184Kniha soudních smluv a protokolů (zejména pronájmy a svatební smlouvy)1815-1849Karton31
62OS Chabařovice 198Kniha kvitancí1819-1835Karton32
63OS Chabařovice 199Kniha kvitancí(1814)1835-1842Karton33
64OS Chabařovice 200Kniha kvitancí(1813)1842-1867Karton34