Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Knihy pozůstalostní agendy

72OS Chabařovice 192Kniha testamentů, soudních ocenění a listin(1784)1788-1824Karton41
73OS Chabařovice 241Kniha přihlášených dědiců1788-1834Karton42
74OS Chabařovice 202Kniha dělených pozůstalostí1795-1823Karton42
75Protokol pozůstalostních řízení1820-1840Karton43