Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Emfyteutické pozemkové knihy

76OS Chabařovice 212Emfyteutická hlavní pozemková kniha1802-1850Karton43
77OS Chabařovice 240Emfyteutická pozemková kniha - kniha listin1794-1878Karton44