Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství
Repertář majitelů pozemků

78OS Chabařovice 203Repertář majitelů pozemkůb. d.Karton45