Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství

Knihy listin pro celé panství
Knihy smluv a kvitancí
Knihy obligací
Knihy rozsudků
Knihy pozůstalostní agendy
Emfyteutické pozemkové knihy
Repertář majitelů pozemků