Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
ÚŘEDNÍ KNIHY
Pozemkové knihy

Hlavní pozemkové knihy a knihy listin
Vedlejší (dokladové) pozemkové knihy pro celé panství