Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Registraturní systém z počátku 19. století (fascikl I-VII)
Spory (fascikl IV)

152IV/87Franz Mitreiter a jeho syn Anton (Kr. Les) - vlastnictví domu1850Karton108
152IV/33Anton Mužiček a Ferdinand Schönbach (oba Petrovice) - ocenění a koupě domu1840Karton108
152IV/21Právník Josef Hoyer (Ústí nad Labem) jako kurátor pozůstalosti po Philippovi Winterovi a Franz Walter (Nakléřov) - dluh (včetně ocenění majetku)1833-1836Karton108
152IV/19Ferdinand Bernhard a manželé Johann a Theresia Spatlinka (všichni Petrovice) - úprava vztahu1827Karton108
152IV/18Ferdinand Wolf a Agnes Schönbach (oba Petrovice) - manželská smlouva1830Karton108
152IV/16Franz Joseph Klepsch a Gotthard Ritschel (oba Kr. Les) - sporný pozemek1829-1830Karton108
152IV/5Joseph Schwenke a Maria Anna Trenckner (oba Kr. Les) - dluh1824Karton108
152IV/4Anton Beke a Maria Anna Fröde (oba Kr. Les) - dědický podíl1824Karton108
152IV/3Johann Gottlob Böhme (Nakléřov) a Joseph Höhne (M. Chvojno) - dluh1824Karton108
152IV/2Joseph Hacker a Anton Ritschl (oba Kr. Les) - dluh1820-1824Karton108
152IV/1Franz Joseph Streit a a Agnes Rehn (oba Kr. Les) - užívání domu1824Karton108