Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Registraturní systém z počátku 19. století (fascikl I-VII)
Různá (zejména majetková) soudní agenda (fascikl VII)

155VII/9Farář Johann Matini (V. Chvojno) - penzionování1838-1839Karton114
155VII/17Joseph Jablonský (Kr. Les) - přísaha1845Karton114
155VII/16Eleonora Kny (V. Chvojno) - dědictví po zesnulém manželovi1843-1845Karton114
155VII/15Joseph Müller a farář Franz Miksch (oba Kr. Les) - dluh1843Karton114
155VII/14Joseph Kny - zástava majetku1822-1844Karton114
155VII/13Wenzel Beil (Nakléřov) - dluh1842Karton114
155VII/12Ferdinand Rosenkranz (Kr. Les) - ustanovení novým mlýnským odhadcem po smrti Antona Kühnela (Hladov)1842Karton114
155VII/1Prodej domu čp. 230 v Petrovicích1810-1824Karton114
155VII/10Mlynáři Joseph Trenk (Kr. Les) a Anton Kühnel (Petrovice) - přísaha1840Karton114
155VII/20Vinzenz Günther (V. Chvojno) - amortizace pojistky (požár v obci 1842)1844-1846Karton114
155VII/8Karl a Franz Joseph Nitscheovi (oba Kr. Les) - dědický podíl1836Karton114
155VII/7Joseph Schönbach (Petrovice) - ocenění majetku1836Karton114
155VII/6Pozemkový odhadce Ignaz Wolf - přísaha1833Karton114
155VII/5Franz Kühnel (Petrovice) - ocenění majetku1833Karton114
155VII/4Anton Rehn a Christian Rehn (oba Kr. Les) - dluh1824Karton114
155VII/3Wilhelm Löscher (Prna) a Wenzel Hieke (Kr. Les) - dluh1824Karton114
155VII/2Franz Anton Umlauft - předání postupní listiny Johannu Muchovi1824Karton114
155VII/11Wenzel a Joseph Nitscheovi - smlouva o předání hospodářtví1841Karton114
155VII/27Anton Zechel (Kr. Les) - dluh1847Karton114
155VII/36Karl Ritschel (Kr. Les) - žádost o potvrzení prohlášení o směnce1849Karton114
155VII/35Raimund Sulz - dluhy vojáků1849Karton114
155VII/34Ludwig Siegel (Kr. Les) a Wenzel Hantschel (Petrovice) - dluh1848Karton114
155VII/33Wenzel Hieke (Kr. Les), Anton a Theresia Richterovi (Cínovec), Dominik Kernich (Kr. Les) - směnka1848Karton114
155VII/32Soudní sluha Franz Wolf - přísaha1848Karton114
155VII/31Soudní zapisovatel Alois Rother - přísaha1848Karton114
155VII/30Franz Höhne (M. Chvojno) - prohlášení za marnotratníka1847Karton114
155VII/18Franz Xaver Tischer (V. Chvojno) - amortizace1845-1846Karton114
155VII/28Eduard Czab - potvrzení křestního listu1847Karton114
155VII/19August Mitreiter (Kr. Les) - dluh, exekuce majetku1846-1847Karton114
155VII/26Karl Scharfe (Kr. Les) - potvrzení pravosti křestního listu za účelem možnosti vystěhování do Pruska1847Karton114
155VII/25Ferdinand Rosenkranz (Kr. Les) - dědické nároky po Marianě Pickardt (Kr. Les)1847Karton114
155VII/24Karl Ritschel (Kr. Les) - dědické nároky po Marianě Pickardt (Kr. Les)1847Karton114
155VII/23Dědické nároky po Marianě Pickardt (Kr. Les)1847Karton114
155VII/22Eva a August Kühnelovi (Petrovice) - rozvod manželství1846Karton114
155VII/21Anton Schönbach (Petrovice) a Franz Wolf - dluh1845-1846Karton114
155VII/37Důchodní Wenzel Skoda - likvidace1850Karton114
155VII/29Franz Thorand (Petrovice) - potvrzení pravosti křestního listu za účelem možnosti vystěhování1847Karton114