Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Registraturní systém z poloviny 19. století (fascikl I-II)

Spory (fascikl I)
Spory (fascikl II)
Těžké policejní přestupky (fascikl I)
156I/1-17Vymáhání erárních záloh váznoucích na domech v Kr. Lese, Petrovicích, Nakléřově, Velkém a Malém Chvojnu1847-1849Karton114