Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Soudní agenda - zejména dluhy (bez původního označení)
Obligace a kvitance

160Obligace sirotčí pokladny1801-1849Karton116
161Kvitance1843-1850Karton116