Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália
Soudní agenda - zejména spory a přestupky
Soudní agenda - zejména dluhy (bez původního označení)

Obligace a kvitance
Dluhy - spory a pozůstalosti
Netříděná akta