Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Registratura z 1. poloviny 19. století
Judiciália

Pozůstalostní a poručnické spisy
Soudní agenda - zejména spory a přestupky