Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventář
SPISY
SPISY
Spisy po roce 1850

Spory
164Pozemková držba Antona Balleho v obcích Krásný Les a Velké Chvojno1880Karton120
165Inventář zámku a hospodářských budov dvora1869Karton120
166Gustav Balle - administrace velkostatků Krásný Les a Klecany (pozůstalost po Antonu Balle) - korespondence 1869-1871Karton120
167Misc. III/136Pronájem pivovaru a vinopalny v Krásném Lese - příjmy, výdaje, daně1866-1867Karton120
168Misc. III/58Vodní náhon v Krásném Lese1861Karton120
169Patronát (kostel Kr. Les; restaurování sochy sv. Lukáše v Kr. Lese; školy Kr. Les, Nakléřov, Petrovice; špitál Kr. Les; růžencové bratrstvo Petrovice aj.)1804-1883Karton120
170Úřední zprávy o stavu kostelních a nadačních pokladen - říjen 1857; listopad 1862; leden 1867; únor, září-prosinec 18731857-1874Karton120