Archiv uložení:Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Název fondu:Velkostatek Krásný Les
Datace:1572-1903
Zpracovatel:Václav Zeman,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Děčín
Značka:
NAD:5202
Rok vzniku:2006
Metráž (bm):16,6
Stav ke dni:2006-08-31
Prohlížet fond
Stažení fondu