O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Webová výstava: Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)


Ukázat exponát

Obr. č. 1 | Dvojjazyčná pozvánka na veřejnou schůzi konanou 23. června 1933 v Bystřanech na Teplicku vyzývající ke společnému postupu české a německé levice proti fašismu.


Národní archiv, Letáky krajských výborů KSČ (býv. f. Archivu Ústavu dějin KSČ č. 46), arch. j. 21, kart. 3


Ukázat exponát

Obr. č. 2 | Propagační plakát komunistického deníku Rote Fahne vydávaného v letech 1934-1938 zejména pro německy hovořící členy KSČ.


Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, Sbírka dokumentace


Ukázat exponát

Obr. č. 3 | Volební plakát Německé demokratické strany svobodomyslné a Sudetoněmeckého volebního bloku k parlamentním volbám v roce 1935 odmítající politiku henleinovců a podporující spolupráci Čechů a Němců v ČSR.


Moravský zemský archiv v Brně, fond G 127, sign. A I 45, kart. 10


Ukázat exponát

Obr. č. 4 | Cenzurovaný komunistický leták vydaný v Šumperku k parlamentním volbám v roce 1935, který byl namířen proti politice sociální demokracie a požadoval mezinárodní jednotu proletariátu v boji proti fašismu a válce, 1935.


Národní archiv, Sbírka – Letáky ÚV KSČ 1921-1938 (býv. f. Archivu Ústavu dějin KSČ , f. 19), arch. j. 153/33, fol. 139, kart. 7


Ukázat exponát

Obr. č. 5 | Německá verze letáku vydaného Ústředním výborem Komunistické strany Československa vyzývajícího k boji proti nebezpečí fašistické diktatury ve Španělsku, 1936.


Národní archiv, Sbírka – Letáky ÚV KSČ 1921-1938 (býv. f. Archivu Ústavu dějin KSČ , f. 19), arch. j. 167/5, kart. 7


Ukázat exponát

Obr. č. 6 | Dobrovolníci praporu Thälmann odjíždějící na frontu do Španělska v roce 1937.


Národní archiv, Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku (býv. sb. Archivu Ústavu dějin KSČ č. 6), 6-1-19


Ukázat exponát

Obr. č. 7 | Česko-německá výzva občanům České Lípy k slavnostnímu shromáždění na náměstí v den pohřbu prezidenta T. G. Masaryka 21. září 1937.


Státní okresní archiv v České Lípě, Sbírka plakátů, kart. 1


Ukázat exponát

Obr. č. 8 | Republikanische Wehr v Mikulově.


Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, Sbírka fotografií


Ukázat exponát

Obr. č. 9 | Zpráva Státního policejního úřadu v Chomutově prezidiu Ministerstva vnitra o pohotovosti tamní jednotky Republikanische Wehr v souvislosti s plebiscitem konaným v Německu, 11. 4. 1938.


Národní archiv, Prezidium ministerstva vnitra, sign. 225-1191-23, fol. 3, kart. 1191


Ukázat exponát

Obr. č. 10 | Němečtí antifašisté demonstrující za obranu republiky, 1938.


Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv, Fotoarchiv, Události roku 1938, č. neg. 50175.


Ukázat exponát

Obr. č. 11 | Výzva místních organizací socialistických stran v Hrušovanech k účasti občanů na oslavách 1. máje 1938 spojených s manifestací proti fašismu a válce.


Moravský zemský archiv Brno, fond G 127, sign. A I 2, kart. 2


Ukázat exponát

Obr. č. 12 | Důvěrná zpráva pražského policejního ředitelství prezidiu Ministerstva vnitra o průběhu volební schůze německého demokratického bloku v Německém domě Na Příkopech, která se konala 20. května 1938 a byla zaměřena na nebezpečí nacismu a henleinovského hnutí.


Národní archiv, Prezidium ministerstva vnitra, sign. 225-1016-03, fol.153, kart. 1016


Ukázat exponát

Obr. č. 13 | Německá verze plakátu vyzývajícího k obraně republiky, 1938.


Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Sbírka dobových tisků a soudobé dokumentace


Ukázat exponát

Obr. č. 14 | Žádost Svazu Národních jednot a Matic RČS předsedovi vlády M. Hodžovi o posouzení memoranda Okresního akčního výboru pro obranu republiky v Šumperku týkajícího se žádosti o udržení pořádku v českém pohraničí, 3. 9. 1938.


Národní archiv, Prezidium ministerské rady, sign. 1030/9, kart. 417


Ukázat exponát

Obr. č. 15 | Záznam telefonického hlášení prezidia Zemského úřadu v Praze prezidiu Ministerstva vnitra z 26. října 1938 o žádostech funkcionářů Komunistické strany Československa německé národnosti o vycestování do zahraničí v 11.50 hodin


Národní archiv, Prezidium ministerstva vnitra, sign. 225-1055-25, fol. 28, kart. 1055


Ukázat exponát

Obr. č. 16 | Budova nákupního a spotřebního družstva Vorwärts v Nejdku poškozená útokem -henleinovců v říjnu 1938.


Státní okresní archiv Karlovy Vary, Archiv města Nejdek, Kronika města 1935-40, V. díl, s. 424b.


Ukázat exponát

Obr. č. 17 | Vyhláška velitele skupiny armád 3 Fedora von Bocka o zřízení mimořádného soudu v Liberci, 7. 10. 1938.


Národní archiv, Dokumentace, kart. 84, sign. B 54


Ukázat exponát

Obr. č. 18 | Zatýkání antifašistů v Chebu počátkem října 1938.


Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb,, Sbírka fotografií


Ukázat exponát

Obr. č. 19 | Zpráva o činnosti karlovarského gestapa ve dnech 28.-31. října s výkazem počtu zatčených a množstvím vykonaných prohlídek, 31. 10. 1938.


Státní oblastní archiv v Plzni, Úřad vládního prezidenta Karlovy Vary,, kart. 1


Ukázat exponát

Obr. č. 20 | Plakát pro doplňující volby do Říšské rady konané na odstoupeném území 4. prosince 1938.


Státní okresní archiv v České Lípě, Sbírka plakátů, kart. 1


Ukázat exponát

Obr. č. 21 | Zpráva prezídia Ministerstva vnitra předsednictvu ministerské rady o napjaté situaci v Německé sociálně demokratické straně dělnické, 14. 12. 1938.


Národní archiv, Prezídium ministerské rady, sign. 126/8, kart. 98


Ukázat exponát

Obr. č. 22 | Zpráva Komisariátu biskupské konference ve Fuldě biskupu litoměřickému Antonínu Weberovi o nemožnosti propuštění kaplana Aloyse Langhanse z koncentračního tábora Dachau, 29. 4. 1941.


Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Biskupský ordinariát, kart. 21


Ukázat exponát

Obr. č. 23 |Zatykač na Hertu Stachovou, která pomáhala ruským válečným zajatcům k útěku, 20. 10. 1944.


Osobní archiv H. Sedláčková


Ukázat exponát

Obr. č. 24 | Ilegální týdeník Internationale Arbeiter Zeitung vydávaný Mezinárodní federací dělníků v Praze, 1945.


Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Sbírka letáky, sign. 77-39-1


Ukázat exponát

Obr. č. 25 | Ilegální protiválečný leták Německé antinacistické ligy v Československu určený německým vojákům, 1945.


Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Sbírka letáky, sign. 85-10-34


Ukázat exponát

Obr. č. 26 | Informační list Sudenten- Freiheit vydávaný členy německé sociální demokracie ve švédském exilu, prosinec 1939.


Národní archiv, Londýnský archiv – sbírka dokumentace, sign. 61-18-4, kart. 22


Ukázat exponát

Obr. č. 27 | Studie Gustava Beuera Sudetendeutsche wohin? o protihitlerovském boji Němců z Československa vydaná v Londýně v roce 1943.


Národní archiv, Londýnský archiv – sbírka dokumentace, nezprac. dodatky


Ukázat exponát

Obr. č. 28 | Vystoupení Josefa Zinnera na konferenci německých antifašistů z ČSR ve dnech 16.-17. října 1943 v Beaver Hall v Londýně.


Národní archiv, Ministerstvo vnitra – Londýn, sign. 2-13-15-O, fol. 33, kart. 142.


Ukázat exponát

Obr. č. 29 | Koncept měsíční zprávy připravované exilovým ministerstvem vnitra o činnosti německé emigrace , zejména o vzniku Sudetoněmeckého výboru po konferenci německých antifašistů z ČSR, 5. 12. 1943.


Národní archiv, Ministerstvo vnitra – Londýn, sign. 2-13-5-1, fol. 10, kart. 136.


Ukázat exponát

Obr. č. 30 | Občasník Einheit vydávaný německou emigrací z ČSR v Londýně, sv. 5., č. 6 z 11. 3. 1944.


Národní archiv, Londýnský archiv – sbírka dokumentace, nezprac. dodatky


Ukázat exponát

Obr. č. 31 | Die Frau, občasník pro německy hovořící ženy z Československa žijící v britském exilu vydávaný Sudetoněmeckým výborem a jeho Společností pracujících žen, č. 46, září 1944.


Národní archiv, Ministerstvo vnitra – Londýn, sign. 2-13-51-C, fol. 95, kart. 142


Ukázat exponát

Obr. č. 32 | Příchod československých občanů, bývalých příslušníků wehrmachtu, do zajateckého tábora ve Francii, 1944.


Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Fotoarchiv, Sbírka fotografií k čs. vojenským jednotkám na Západě


Ukázat exponát

Obr. č. 33 | 1. čs. samostatný prapor v SSSR při předání nové zástavy v Buzuluku 27. ledna 1943. Jeho příslušníky byli i vojáci s německou mateřskou řečí.


Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Fotoarchiv, Sbírka fotografií k čs. vojenským jednotkám na Východě


Ukázat exponát

Obr. č. 34 | Seznam osob čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu majících německou nebo maďarskou národnost, s. d.


Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Sbírka 22, sign. 10-28, fol. 140


Ukázat exponát

Obr. č. 35 | Přesun partyzánů u Liptovské Osady za frontu. V oddílech působili i bývalí příslušníci wehrmachtu, 1944.


Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv, Fotoarchiv, Sbírka SNP, č. neg. 7377


Ukázat exponát

Obr. č. 36 | Německý překlad Košického vládního programu přijatého 5. dubna 1945.


Národní archiv, Ministerstvo vnitra - Londýn, sign. 2-13-51-N, kart. 142


Ukázat exponát

Obr. č. 37 | Provolání Československého národního výboru v České Lípě z 10. května 1945 vydané na základě příkazu sovětského velitelství v České Lípě o vyhlášení stanného práva ve městě i v celém okresu.


Státní okresní archiv v České Lípě, Sbírka plakátů, kart. 11


Ukázat exponát

Obr. č. 38 | Memorandum Rudolfa Appelta, Rudolfa Döllinga a Bruno Köhlera z 9. července 1945 Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa obsahující popis situace německých antifašistů v pohraničí a návrh na částečné připuštění jejich politické činnosti.


Národní archiv, ÚV KSČ, Generální sekretariát, sv. 49, a. j. 374, kart. 49


Ukázat exponát

Obr. č. 39 | Titulní strana brožury vydané pro úřady ve šluknovském okrese obsahující text ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. z 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob německé a maďarské národnosti, komentář k dekretu a pomocný graf pro určování nároků na občanství, 1945.


Státní okresní archiv v České Lípě, Okresní národní výbor Česká Lípa, inv. č. 286, kart. 228


Ukázat exponát

Obr. č. 40 | Vyhláška Okresní správní komise v Bruntálu ze 17. listopadu 1945 stanovující postup při podávání žádostí o zachování či navracení československého státního občanství podle dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. z 2. srpna 1945.


Národní archiv, Ministerstvo vnitra – nová registratura, sign. B 2111, Bruntál, kart. 1911, složka 1


Ukázat exponát

Obr. č. 41 | Návrh Bruno Köhlera generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa Rudolfu Slánskému z 28. října 1945 na přidělení práce Kurtu Babelovi, Hugo Ehrlichovi a Josefu Gallovi povolaných z Velké Británie pro vyřizování záležitostí německých antifašistů v Československu.


Národní archiv, ÚV KSČ, Generální sekretariát, sv. 49, a. j. 374, kart. 49


Ukázat exponát

Obr. č. 42 | Potvrzení vystavovaná Okresním sekretariátem Komunistické strany Československa v Tanvaldu německým antifašistům 1945.


Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, KSČ – okresní výbor v Jablonci nad Nisou, inv. č. 138, kart. 215


Ukázat exponát

Obr. č. 43 | Legitimace pro příbuzné německých antifašistů vydávané Antifašistickým výborem v Chebu (vybraný exemplář datován 2. 11. 1945)


Státní okresní archiv v Chebu, Okresní národní výbor Cheb, inv. č. 890, kart. 165


Ukázat exponát

Obr. č. 44 | Novinový článek obsahující seznam Němců, kteří obdrželi od Úřadu národní bezpečnosti v Liberci antifašistickou legitimaci, s výzvou veřejnosti k vznášení případných námitek proti konkrétním osobám, 1945


Státní okresní archiv v Liberci, Městský národní výbor v Liberci, inv. č. 262, kart. 140


Ukázat exponát

Obr. č. 45 | Legitimace vystavované německým sociálním demokratům chebskou organizací bývalé Německé sociálně demokratické strany v ČSR (vybraný exemplář datován 21. 2. 1946)


Státní okresní archiv v Chebu, Okresní národní výbor Cheb, inv. č. 890, kart. 165


Ukázat exponát

Obr. č. 46 | Trojjazyčná potvrzení o členství v Komunistické straně Československa vystavená Antifašistickým výborem v Lubech (Schönbach, vybraný exemplář datován 17. 7. 1945)


Státní okresní archiv v Chebu, Okresní národní výbor Cheb, inv. č. 890, kart. 165


Ukázat exponát

Obr. č. 47 | Registrační arch pro bývalé členy Komunistické strany Československa německé národnosti, 1945


Národní archiv, ÚV KSČ, Pohraniční oddělení – dodatky, kart. 11


Ukázat exponát

Obr. č. 48 | Dotazník pro německé antifašisty, 1945.


Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, KSČ – okresní výbor v Jablonec nad Nisou, inv. č. 138, kart. 215


Ukázat exponát

Obr. č. 49 | Oběžník Okresní správní komise ve Frýdlantu v Čechách místním správním komisím uvádějící případy pochybení při provádění odsunu Němců včetně zařazování německých antifašistů do odsunu s výzvou k dodržování předepsaného postupu, 16. 3. 1946


Státní okresní archiv v Liberci, Okresní národní výbor Frýdlant v Čechách, inv. č. 40, kart. 34


Ukázat exponát

Obr. č. 50 | Nařízení Ministerstva vnitra Okresnímu národnímu výboru v Jablonci nad Nisou vyšetřit svévolná škrtání předmětů, které měly němečtí antifašisté povoleny si odvést při odsunu, 10. 9. 1946


Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Okresní národní výbor Jablonec nad Nisou, inv. č. 47, kart. 23


Ukázat exponát

Obr. č. 51 | Osvědčení o prozatímním zachování československého státního občanství podle § 2 dekretu prezidenta republiky č.. 33/1945 Sb. vystavené Okresním národním výborem v České Lípě (vybraný exemplář datován 16. 2. 1946)


Státní okresní archiv v České Lípě, Okresní národní výbor Česká Lípa, inv. č. 346, kart. 255


Ukázat exponát

Obr. č. 52 | Přípis Ministerstva vnitra Okresnímu národnímu výboru v České Lípě obsahující rozhodnutí ve věci žádostí o zachování státního občanství, 10. 8. 1946


Státní okresní archiv v České Lípě, Okresní národní výbor Česká Lípa, inv. č. 286, kart. 228


Ukázat exponát

Obr. č. 53 | Zvláštní vydání Věstníku hlavního města Prahy se seznamem osob německé národnosti žádajících o československou státní příslušnost, 1947


Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Kancelář prezidenta republiky, sign. D 2981/47


Ukázat exponát

Obr. č. 54 | Vyhláška o konfiskaci majetku osobám německé a maďarské národnosti, kolaborantům a zrádcům podle dekretu prezidenta republiky č. 108 z 25. října 1945, z které byly vyjmuty osoby, jež se nikdy neprovinily proti českému a slovenskému národu, zůstaly věrny republice a buď se podílely na boji za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým terorem.


Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Sbírka drobných tisků a soudobé dokumentace


Ukázat exponát

Obr. č. 55 | Seznam osob zařazených do transportu německých antifašistů z okresu Lanškroun, 1946


Národní archiv, Československá sociálně demokratická strana dělnická – Československá sociální demokracie, a. j. 403, kart. 57


Ukázat exponát

Obr. č. 56 | Cestovní rozvrh transportu německých antifašistů a protokol o předání transportu na státních hranicích, říjen 1946


Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Okresní národní výbor Mikulov, inv. č. 547, kart. 296


Ukázat exponát

Obr. č. 57 | Fonetický jazykový kurz českého jazyka pro německé antifašisty (ukázka z kurzu z 26. 9. 1947)


Národní archiv, ÚV KSČ, Generální sekretariát, sv. 49, a. j. 374, kart. 49


Ukázat exponát

Obr. č. 58 | Povolení Okresního národního výboru v Táboře německému antifašistovi a jeho manželce k odjezdu do České Lípy za účelem zařazení se do transportu antifašistů, 30. 10. 1948; na rubu dokumentu potvrzení Okresního finančního ředitelství v Táboře o povolení k vystěhování svršků, 10. 11. 1948


Státní okresní archiv v České Lípě, Okresní národní výbor Česká Lípa, inv. č. 346, kart. 255


Ukázat exponát

Obr. č. 59 | Odjezd vlaku s německými antifašisty z Oder na severní Moravě do sovětské okupační zóny v Německu, 1946


Soukromá sbírka Mateiciuc


Ukázat exponát

Obr. č. 60 | Přijetí Němců z východní Evropy v karanténním táboře v sovětské okupační zóně Německa, s. d.


Bundesarchiv (Berlin), Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung, sign. DQ 2/3993, Bild 57