O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Webová výstava: Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)

Úvod


V osvobozeném Československu se němečtí antifašisté dostali do složité situace. Přestože mnozí z nich patřili k aktivním účastníkům zahraničního i domácího odboje, anebo byli bývalým nacistickým režimem pronásledováni za své postoje, byli teď znovu pronásledováni a šikanováni, tentokrát československými úřady. Otázku německých antifašistů řešil zejména prezidentský dekret č. 33 z 2. 8. 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské s doplňujícími směrnicemi z 24. 8. a 13. 11. 1945. Na základě těchto norem začaly fungovat tzv. antifašistické komise, které udělovaly německým spoluobčanům po přezkoumání jejich chování za okupace antifašistické průkazy.

Vzhledem k tomu, že i pro německé antifašisty bylo prakticky nemožné zapojit se do poválečného veřejného a politického života, většina z nich se dobrovolně rozhodla opustit republiku (téměř 100 000 osob). Zpravidla odjížděli s tzv. antifašistickými transporty do válkou zničeného Německa, kde chtěli pomáhat budovat novou, demokratickou společnost.

Ti němečtí antifašisté, kteří se rozhodli zůstat v Československu (téměř 50 000 osob), byli často vystaveni dlouhodobému prověřování ze strany státních úřadů, konfiskacím zemědělského i jiného majetku a dalším národnostním postihům.


Přejít k prvnímu obrázku bloku