O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Webová výstava: Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)

(Výstup projektu vycházejícího z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“)


Informace o výstavě


Národní archiv je spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem řešitelem projektu vycházejícího z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“. Cílem tohoto projektu je zmapovat osudy antifašistů, kteří byli v poválečné ČSR perzekvováni na základě zmíněných opatření uplatňovaných proti nepřátelskému obyvatelstvu. Jeho úkolem je podchytit a shromáždit svědectví o životě těchto antifašistů, zmapovat dané téma po odborné stránce a zároveň seznámit s jejich osudy nejširší veřejnost.

Tato webová výstava představuje různé typy dokumentů, které byly shromážděny během prvního roku archivního výzkumu z centrálních a regionálních archivů České republiky, ze soukromých archivů i ze zahraničních institucí. Výstava sestává ze tří relativně samostatných celků, které na sebe bezprostředně navazují. První část expozice je věnována boji německého obyvatelstva proti fašismu a za zachování demokratického Československa, a to od nástupu nacistů k moci v Německu na počátku roku 1933 až do uzavření Mnichovské dohody. Druhý blok, vymezený okupací odstoupeného území ČSR v říjnu 1938 a osvobozením v květnu 1945, přináší dokumenty vypovídající o domácím i zahraničním odboji německých antifašistů v době nacistické okupace. Třetí část představuje komplikované postavení odpůrců nacismu německé národnosti po skončení války v roce 1945, kdy byli tito občané často vystaveni různým formám perzekuce ze strany československých úřadů. Snahou výstavy je představit rozmanité typy dokumentů, jako jsou fotografie, plakáty, letáky, vyhlášky, úřední zprávy apod.


Datum zveřejnění výstavy: 15. prosince 2007

Autoři výstavy: PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, PhD.

Německý překlad: PhDr. Karel Koucký, Kristin Dittrich-Kahl (německá korektura)


Poděkování: Autoři děkují za povolení reprodukce všem archivům, institucím i soukromým osobám, jejichž dokumenty jsou na webové výstavě uveřejněny a citovány.