O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Webová výstava: Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)

Ovládání aplikace


Digitalizované reprodukce vystavených archivních dokumentů jsou zpřístupněny prostřednictvím aplikace Zoomify, vyvinuté ve Spojených státech amerických firmou Zoomify, Inc. Aplikace je založena na technologii Flash a vyžaduje proto, aby počítač a prohlížeč uživatele užití této technologie podporovaly. Uživatelé počítačů a prohlížečů, které nejsou vybaveny příslušnou komponentou (plug-inem) k přehrávání flashových souborů, jej mohou stáhnout a nainstalovat z webového serveru společnosti Adobe Systems, Inc.

Aplikace je určena pouze k prohlížení vystavených exponátů a nedisponuje funkcí pro ukládání nebo tisk dokumentů. Všichni uživatelé mohou vystavené digitální reprodukce archiválií užívat jen ke své osobní potřebě, v případě zájmu o jejich publikování jsou pak povinni archivu zaplatit reprodukční poplatek. Současně jsou povinni vypořádat případná autorská práva a práva související.


Návod k obsluze aplikace


Zobrazovací okno

Pomocí ovládacích prvků ve spodní části zobrazovacího okna lze pracovat u vystaveného exponátu s lupou, je možné jím pohybovat do stran nebo vrátit zobrazení do původního stavu. Exponátem lze vedle toho pohybovat také tím, že nad ním klikneme levým tlačítkem myši a táhneme myš požadovaným směrem.Navigace mezi exponáty


V levém ovládacím bloku se nacházejí dva oddíly. V oddílu "Výstava" lze poklepáním myši na příslušnou položku získat přístup k úvodní informaci o výstavě, katalogu všech vystavených exponátů s jejich popisem, návodu k ovládání aplikace a lze odtud ukončit prohlídku expozice návratem na úvodní stránku webu Národního archivu./p>

Oddíl "Navigace" je základní možností pro uživatele, jak se pohybovat mezi exponáty. Vybraný exponát se uživateli zobrazí po poklepání myší na číslo exponátu.

Mezi exponáty se lze pohybovat rovněž pomocí hypertextových odkazů umístěných pod zobrazovacím oknem ('Zobrazit předchozí exponát', 'Zobrazit následující exponát'). Poklepáním na volbu 'Zvětšit okno na 800x600 bodů' je možné exponát zobrazit ve větším okně.

Třetí možností pohybu mezi exponáty je katalog exponátů. Poklepáním na ikonu s náhledem exponátu nebo hypertextový odkaz lze zobrazit exponát v zobrazovacím okně.