Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky 

Předmět zakázky

Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – AA Chodovec

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie dle NMV 51/2012):

Písemná výzva (PDF)

Příloha 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (PDF)

Protokol o otevírání obálek s nabídkami (PDF)

Protokol hodnotící komise (PDF)