Národní archiv
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Veřejné zakázky EU, IOP

NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště

Základní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU.

Stav výběrového řízení: Vyhlášené.

Typ výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu (3. kategorie) na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb

Předpokládaná hodnota zakázky: 1.500.000,- Kč (slovy jedenmilionpětsettisíckorunčeských) bez DPH

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení projektového týmu. Vybavení bude využito zejména pro provoz webového portálu projektu a pro uchování digitálních dokumentů, které budou vybrány za archiválie před dokončením projektu a které je nositel projektu na základě § 46 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, povinen ukládat.

Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky (PDF, 221 kB)

Zadávací dokumentace (PDF, 405 kB)

Příloha 1 - Vzor čestného prohlášení (PDF, 213 kB), editovatelná verze (DOC, 24 kB)

Příloha 2 - Doporučená struktura nabídky (PDF, 313 kB), editovatelná verze (DOC, 67 kB)

Příloha 3 - Pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného operačního programu (PDF, 453 kB)

Dodatečné informace

Byla opravena příloha 2 - Doporučená struktura nabídky. V původní verzi byly chybně uvedeny počty licencí některých programů. Dále byl samostatně uváděn kancelářský balík Microsoft Office, ačkoli má být správně součástí jednotlivých sestav a notebooků. Editovatelná verze (DOC, 38 kB)

Dotazy

Další informace