Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HLUBOŠ

N 1816-1839 (i) O (bez zápisu) Z 1819-1839
N 1840-1865
O 1840-1858
O 1859-1864
Z 1840-1865
index