Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HODONÍN

N 1847-1862
N 1874-1926, 1928-1939, 1942-1949
O 1874-1926, 1930-1949
Z 1847-1877
Z 1874-1925
Z 1926, 1928-1949
N 1783-1833 O 1802-1833 Z 1807-1833
N 1833-1847 O 1840-1846 Z 1833-1846
indexy