Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOLEŠOV

N 1784-1841 (i)
N 1841-1846 (i)
N 1900-1913
O 1784-1841
O 1841-1846 (i)
O 1900-1913
Z 1784-1841
Z 1841-1846 (i)
Z 1900-1913
N 1899, 1912-1938, 1941-1949 O 1899, 1913-1935, 1937, 1938, 1942-1949 Z 1899, 1914-1938, 1941-1949
N 1900-1911 O 1900-1912 Z 1900-1913