Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOLICE

N 1839-1872
N 1864-1913, 1917-1924, 1929, 1931, 1933-1939, 1944 O 1869-1872, 1874-1901, 1903, 1905-1912, 1914-1924, 1930, 1931, 1933-1939, 1944 Z 1869-1874, 1876-1893, 1895-1902, 1905-1924, 1927, 1929-1931, 1933-1939, 1944
indexy