Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HORNÍ KRUTY

N 1818-1838 (i) O 1819, 1829 (i) Z 1818-1832 (i)
N 1840-1890 O 1849-1883 Z 1841-1877