Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HORŠOVSKÝ TÝN

N 1840-1885
N 1887-1913 (i)
N 1914-1934
O 1864-1875, 1894-1902
O 1910-1935
Z 1845-1938
N 1842-1924, 1927-1929, 1932-1934 O 1901-1905, 1907-1924, 1927-1929, 1932-1935 Z 1845-1925, 1927, 1928, 1931-1936