Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOŘENICE

N 1787-1817
N 1816-1839
N 1827-1867 (i)
N 1868-1895 (i)
O 1816-1839
O 1840-1895 (i)
Z 1787-1817
Z 1816-1839
Z 1839-1895 (i)
N 1782-1844 (i)