Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOŘEPNÍK

N 1842-1863 (i)
N 1869-1888 O 1869-1892 Z 1884-1894