Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOŘICE

N 1784-1840 (i)
N 1840-1867 (i)
N 1874-1919 (i), 1929, 1945
O 1788-1839
O 1845-1856
O 1874-1917 (i)
Z 1788-1839 (i)
Z 1874-1938
NZ 1846-1856
NOZ 1869-1873 N 1930-1934, 1938, 1942-1944 O 1929-1934, 1942-1944 Z 1931-1936, 1938, 1940-1945
index