Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOSTOUŇ
indexy

N 1799-1875
N (roky neuvádí)
OZN 1799-1932
N 1891-1895 Z 1883-1895