Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOSTOUŇ

N 1799-1839
N 1839-1875 (i; zápisy nejdou chronologicky; zpětné zápisy)
N 1840-1859 (i)
N 1914-1916, 1918-1932
Z 1807-1840
indexy