Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HOŠTICE

N 1743, 1781, 1784, 1787, 1796, 1798, 1805-1839 (zápisy nejdou chronologicky)
O 1810-1830
Z 1806-1839