Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HRADEC KRÁLOVÉ
index

N 1867-1949 (některé zápisy od roku 1848) Z 1874-1949