Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HRADEC KRÁLOVÉ

N 1864-1949
O 1865-1949
Z 1874-1928
Z 1929-1940
Z 1941, 1942
Z 1943-1947
Z 1948, 1949
index