Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HRANICE

N 1760-1846 (+ kniha familiantů)
O 1789-1846 (+ kniha familiantů od 1805)
Z 1784-1846
N 1918-1939, 1942-1946 O 1918-1939, 1942, 1943 Z 1918-1946