Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HROZNĚTÍN

N 1788-1834
N 1834-1840 (i)
N 1839-1905 (i), 1909
N 1906-1947
O 1799-1840
O 1840-1933 (i)
Z 1788-1834
Z 1835-1840 (i)
Z 1839-1937 (i), 1943, 1948