Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HŘÍŠKOV

N 1788-1831 (i), 1842
N 1831-1851 (i)
N 1840-1861 (i)
O 1831-1873 (i)
O 1840-1872 (i)
Z 1788-1836 (i)
Z 1831-1840 (i), 1869
Z 1840-1864 (i)
N 1858-1873 (i) NOZ 1875
Citoliby
Hříškov
indexy