Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
HUMPOLEC
indexy

N 1784-1839
N 1839-1898
O 1788-1839
O 1896-1932
Z 1784-1839
NOZ 1874-1900