Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHEB

N 1865-1938
N 1945-1948
N 1949
O 1867-1925
O 1925-1938, 1939-1949 (bez zápisu)
Z 1865-1939, 1942
Z 1944-1947
Z 1948, 1949
N 1851-1867 O 1839, 1867 Z 1835-1867
index