Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHLUMEC NAD CIDLINOU

N 1901-1913, 1918-1923 O 1902, 1903, 1905-1913, 1918-1923 Z 1902-1910, 1912, 1913, 1918-1923 N 1868-1874 (i), 1875-1877 (Barchůvek)
index N 1901-1923 N 1868-1877 (Barchůvek)