Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHODOVÁ PLANÁ

N 1825-1851 (i)
N 1840-1863 (i)
N 1852-1868 (i)
N 1863-1895 (i)
N 1896-1936 (i)
O 1825-1863 (i)
O 1840-1895 (i)
O 1896-1933 (i)
Z 1825-1869 (i)
Z 1840-1893 (i)
Z 1893-1895 (i)
Z 1896-1936 (i)
NOZ 1784-1828 (i)