Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHOMUTOV

N 1875-1895
N 1896-1938, 1945-1949 (zápisy od 1. 5. 1939 do 8. 5. 1945 v matrikách německého civilního úřadu v Chomutově viz str. 80)
O 1875-1895
O 1896-1949
Z 1875-1895
Z 1896-1949 (zápisy od 1. 5. 1939 do 8. 5. 1945 v matrikách německého civilního úřadu v Chomutově viz str. 85)
indexy