Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
CHOUSTNÍK

N 1870-1905
O 1799-1844 N 1800-1852 Z 1798-1845
N 1843-1924 O 1844-1930 Z 1844-1930
index